Oferta

Tłoczenie blach

Specjalizujemy się w wiel- koseryjnej oraz średniose- ryjnej produkcji elementów tłoczonych.

Cięcie laserem

Wykonujemy cięcie laserem elementów metalowych na maszynach o najwyższym stopniu zaawansowania techn...

Gięcie blach

Nasza firma oferuję usługę gięcia blach na nowoczesnej prasie krawędziowej.

Gięcie rur

Oferujemy usługi gięcia przy pomocy najnowocześniej- szych giętarek do rur.

Lakierowanie

Mamy bardzo duże doświad- czenie w lakierowaniu pro- szkowym na automatycznej linii lakierniczej.

Przekrawalnia

Oferujemy cięcie blach na liniach automatycznych i laserem. Dysponujemy przecinarką CNC do cięcia pr...

Biuro projektowe

Dysponujemy biurem kon- strukcyjno-technologicznym wraz ze stabilną kadrą inżynieryjno-techniczną.

Spawalnia

Spawamy stale konstru- kcyjne metodami MIG, MAG i TIG w osłonie gazów ochronnych.

Zgrzewanie

Zgrzewarka stacjonarna oporowa, punktowo-garbowa, posiada możliwość zgrzewania stali niskowęglowych,...

OPTistat - OPTeam S.A.